Image1\
 

Objekat Mlina za pšenicu sa podnim skladištem projektovan je tako da se uklapa u urbanističku koncepciju celog kompleksa, tako da se koristi postojeća infrastruktura: saobraćajnice, platoi i pristupi, instalacije, tako da sa sadašnjim objektima čine jednu proizvodnu celinu. Objekat mlina je spratnosti Po+P+3+Pk, a podno skladište je spratnosti P+Pk imlin-1 oni čine jednu arhitektonsku i proizvodnu celinu koji su međusobno povezani, a takođe imaju svoje nezavisne spoljne ulaze. Neto površina objekta u suturenu-podrumu iznosi 156,25 m2 , u prizemlju 565,44 m2 , na prvom spratu ima 431,75 m2 , na drugom i trećem spratu po 156,25 m2 , i u potkrovlju 118,75 m2 , što ukupno čini neto-korisnu površinu od 1584,69 m2. Glavni proizvodni objekat mlina čini višeetažna armaturska betonska konstrukcija namenjena pre svega smeštaju mašinske opreme a u svemu prema zahtevima iz projekta tehnologije.

U okviru objekta mlina nalaze se silosi nečiste pšenice-prijemne komore za pšenicu, komore za odležavanje pšenice kao i silosa za brašno. U podrumu osim naped navedenih komora i čistione smeštene su sledeće prostorije: glavni razvodni orman-elektro odeljenje, mlinski deo-pogonski mehanizmi, kompresorsko odeljenje kao i stepenišni prostor sa liftom. U prizemlju osim komora, silosa, stepenišnog prostora i čistiona nalazi se elektro komandna sala, montažni otvor za montažu opreme, mlinski deo -odeljenje valjaka i sanitarno garderobna prostorija. Na prvom spratgu osim napred navedenih klasičnih sadržaja projektovan je sledeći raspored prostorija: mašinski deo mlina-cevni razvod sa pogonskom laboratorijom. Na drugom spratu osim klasičnog sadžraja koji figurira od podruma do potkrovlja nalazi se mlinski prostor-odeljenje griz mašina sa magacinom alata i delova. Na trećem spratu bitan je mlinski deo odeljenje sita sa magacinom repro materijala sa sitom. U potkrovlju je smešteno odeljenje pneumatike sa magacinom elemenata pneumatike. Objekat mlina služi za smeštaj glavne mašinske opreme koja je data mašinskom tehnološkim projektom. Vertikalna komunikacija obezbeđuje se armaturskim betonskim unutrašnjim stepeništem od podruma do potkrovlja. Mašinska oprema naslanja se po etažama na armaturnu betonsku tavanicu. Prizemni deo objekta povezan je sa spoljnim prostorom kamionskom rampom za utovar i iostovar, što predstavlja glavni ulaz u objekat.

Kapacitet mlina je 120 tona pšenice dnevno, gde momentalno mlin radi sa 70 % svog kapaciteta.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com