Image1\
 

pekara-1Objekat se sastoji iz podrumskog dela i prizemlja. U najvećem delu prizemlja je smešten proizvodni prostor pekare, magacini soli i kvasca, magacin hleba, muška i ženska garderoba, sanitarni čvorovi, kao i rampa koja ima funkciju utovara i istovara sirovina i gotovih proizvoda.

Pekara glavni proizvodni deo je površine 210,37 m2.

Magacin hleba površine 105,74 m2, koji je povezan sa utovarno-istovarnom rampom za dopremanje sirovina i otpremu gotovih proizvoda površine 23,21 m2.

Sanitarne prostorije i garderobe za zaposlene u pekari kao i komunikacije ukupne površine 39,58 m2.

Magacini soli i kvasca površine 8,77 m2.

U sklopu objekta, je podrum površine 94,73 m2, u koji je pristup sa spoljašnje strane silaznom rampom.

Kapacitet pekare je 12000 vekni hleba u jednoj smeni, gde momentalno radi pun kapacitet.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com