Image1\
 

silosi-110 komada metalnih silosa po 500 tona tipa FP 8/16 (FRAME S.p.A. ITALY), kružnog su preseka, silos od sinusnog valovitog lima, od sendzimir pocinkovanih stubova za ukrućivanje sa velikom čvrstoćom pocinkovanim spojnim sistemom, zaptiven sa specijalnim gitom otpornim na UV zračenje i otpornim na starenje, sa jednim krovnim otvorom i jednim otvorom sa strane. Krov silosa je od jednoelementne samonoseće ravnosegmentirane višeugaone kupe, od sendzimir pocinkovanog čeličnog lima, međusobno spojen odgovarajućim prekrivanjem koji obezbeđuje nemogućnost prodiranja vode u krovnu konstrukciju, sa otvorom za punjenje i montiranim krovnim vratima. Silosi su snabdeveni sa po jednim vratima sa strane za ulaz u silos kada je u praznom stanju. Učvršćivanje stubova za ukrućivanje silosa na čeličnu betonsku podlogu je sa HILTI čeličnim šrafovima. Svaki silos ima kapacitet po 500 tona robe, na bazi nasipne težine od 0,9t/m3 za pšenicu.

- 1 zidani silos od 800 tona

- Armirano betonski usipni koš za kamione kapaciteta 50 tona na 1 sat sa nastrešnicom.

- Armirano betonski usipni koš za traktore kapaciteta 15 tona na 1 sat sa nastrešnicom.

- Hidraulična istovarna platforma za drumska vozila, nosivosti 50 tona .

- Oprema za čišćenje zrna - aspirater

- Postrojenje silosa izgrađeno je funkcionalno tako da se u svakom trenutku može obavljati više tehnoloških operacija kao što su prijem pšenice, čišćenje suvog zrna, skladištenje u silosne ćelije.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com